^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


 kopfoto ontmoetingsdag

 

 

 

 

 

 

 

Zondagmiddag 8 april: "De VBI versus het Nederlandse Staatsrecht".
Omdat 18 maart volgeboekt was, organiseren we een tweede editie van deze dag.

*) De Vrije Mensen, die al stap 3 = de brief naar de koning(in) gestuurd hebben, mogen dit als een "Terugkomdag"
beschouwen. Voor hen kan/zal dit leiden tot een aanvullende Verklaring van Begrip & Intentie.
*) Voor de Vrije Mensen, die nog met stap 1 (de brief naar de gemeente) of stap 2 (de landelijke advertentie)
bezig zijn, is het een prima leermoment om de steeds verder doorontwikkelde VBI (nu nog versie 5) beter
te leren kennen èn gebruiken.
*) Voor nieuwkomers en/of mensen die zich ook vrij willen maken, is het alleszins leerzaam om te kijken en te
luisteren naar die honderden mensen, die dit traject al (deels) gelopen hebben.

Sprekers die middag: mike; houtman en luca; van dinter. Zij delen hun kennis en ervaringen middels een Powerpoint
presentatie, die achteraf aan alle deelnemers per mail toegezonden zal worden.

Vrij zijn is geen gemakkelijke opgave in een staatsbestel, waar van wieg tot graf de overheid een bepalende rol
wenst te spelen. Dat begint al bij je geboorte, waarin de namen die jij van je ouders gekregen hebt, gebruikt worden om
met die namen een Natuurlijk Persoon te creëren. Die Natuurlijk Persoon is de staatsburger, de onderdaan van de Koning
en wordt in (verborgen) slavernij gehouden om op (alweer verstopt) op allerlei manieren uit te melken en van de opbrengsten
van jouw ardbeidsproduktiviteit gemiddeld zo'n 60% aan directe en indirecte belastingen af te pakken.
De  balans tussen het bijdragen aan allerlei nuttige maatschappelijke voorzieningen en het teweer stellen tegen regelrechte
dwang en diefstal door diezelfde overheid vraagt niet alleen om een juridisch stappenplan, maar ook om (Zelf)Kennis.
Vaccinantie, chemtrails, elektrosmog, bankfraude, machtsmisbruik en grootschalige angstcreatie vragen om een
zelfbewuste Mens, die met behoud van eigen identiteit, weet samen te werken en krachten te bundelen.
Want samen zijn we met velen!

De ontmoetingsdag wordt zoals altijd gehouden in dorpshuis "Oase" in Wijchen (bij Nijmegen), Graafseweg 570, 6603 CL.
De koffie is bruin vanaf 12.30 uur. We beginnen rond 13.00 uur en eindigen rond 17.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om
in kleinere kring met elkaar een lekkere pannenkoek te nuttigen bij de buurman "Olleke Bolleke". (we reserveren
collectief een tafel tijdens de Ontmoetingsdag als we weten wie er mee gaan).

De bijdrage in de kosten van zaalhuur, organisatie, etc. bedraagt € 10,- per mens.
Deelnemers aan ons Solidariteitsfonds hebben uiteraard vrij entree.
Betalen kan contant bij binnenkomst of per bank op rekeningnr. NL06INGB0002930088 van De Reünie.
Graag even datum ontmoetingsdag vermelden en de naam voor wie betaald wordt.
Aanmelden kan eenvoudig via het aanmeldformulier onderaan deze pagina; je ontvangt dan direct een
bevestiging van je aanmelding.


De ontmoetingsdag van afgelopen 18 maart was heel leerzaam. 
Een aantal presentaties en geluidsopnamen vind je binnenkort op onze archiefpagina.
Deze middag stond in het teken van de Verklaring van Begrip & Intentie, ook wel de brief naar de koning
genaamd. Alles draait hierbij om wetskennis om dat wat in die VBI vastgelegd wordt, ook in de praktijk
te kunnen bewerkstelligen. En dat doorlopende experiment werpt des te meer vruchten af, als je precies
weet wat je doen moet en vooral in welk Recht je acteert.Aanmelden Ontmoetingsdag

Velden met een * zijn verplicht.

 

 

 

 

 

 

 

Blue Flower

Copyright © 2013-2016