^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Inlogformulier

Wie is online

We hebben 206 gasten en geen leden online

OPEN BRIEF AAN VLADIMIR PUTIN

Per adres: Russische Ambassade,
t.a.v. Dhr. Roman KOLODKIN,
Faxnummer: (070) 361 79 60

Geachte Heer Putin, beste Vladimir,

Langs de weg van uw Russische ambassadeur in Nederland wenden wij ons in dit schrijven graag persoonlijk tot u. Graag willen wij als leden van het ondersteuningsteam van de Reünie van Vrije Mensen u nader informeren over onze beweegredenen, die geleid hebben tot het opstellen van een zogeheten Burgerinitiatief, MH-17 , waarin we het Russische bedrijf ROSTEC noemen.

We zijn een groep Nederlandse mensen, die zich er goed van bewust zijn dat de verslaggeving in de media westerse erg afwijkt van de Russische verslaggevingen over dit tragische incident. We zijn onser ook van bewust dat de Nederlandse regering geen openbaar en integer onderzoek naar voert en gevoerd heeft. De NL regering doet wel meer zaken die niet in overeenstemming zijnvan ons, het Volk zoals dubieuze geheime belastingakkoorden met grote multinationals afsluiten. (zo ook met Rostec)

Om door te kunnen dringen in de politieke omgeving maken wij gebruik vaN Een rechtsmiddel als het Burgerinitatief. Dit verschaft ons toegang tot de Tweede Kamer, mits ondertekend door minimaal 40.000 .

Door de discrepantie te gebruiken tussen enerzijds Rostec en anderzijds het MH 17 onderzoek en de daaruit voortvloeiende kwalijke sancties gericht tegen uw land, hopen wij een podium te creeëren, waarin wij de feiten over MH 17 en de geheime belastingakkoorden publiekelijk kunnen maken.

Graag leggen wij dus met deze brief vast dat wij geen kwade bedoelingen hebben, gericht tegen Rostec of uw land. Integendeel, zelfs! Wij komen op voor menselijke waarden, transparantie en integriteit.

Het ondersteuningsteam.

Blue Flower

Copyright © 2013-2018